Privacybeleid Kooken b.v.

Kooken b.v. streeft ernaar dat er met zorg omgegaan wordt met de gegevens van onze relaties.
Dit privacybeleid is geschreven op basis van de nieuwe wet; Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kooken b.v. houdt zich in alle gevallen aan deze wet- en regelgeving. In dit beleid staat beschreven  op welke manier wij met uw gegevens omgaan. Zodra u gevraagd wordt om bepaalde informatie over te dragen wordt dit altijd gedaan in overeenstemming met dit privacybeleid. Wij verwerken voornamelijk gegevens van (potentiële) klanten. Daarnaast leggen we bepaalde gegevens van externe relaties vast. 

Het gebruik van gegevens

Kooken b.v. verzameld gegevens om de activiteiten van het bedrijf beter te laten verlopen.

We verwerken de volgende gegevens van klanten:

  • NAW (volledige naam, adres, woonplaats)
  • E-mail
  • (mobiele) telefoonnummer

Doel: leggen en onderhouden van contacten, administratieve doeleinde, financiële doeleinde en voor garantie en service bezoeken.

Website cookies

Op de website www.kookenbv.nl maken we gebruik van noodzakelijke cookies die de website bruikbaarder maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Hierdoor kan de website naar behoren werken. Naast noodzakelijke cookies worden er ook cookies gebruikt door Google Analytics. Google Analytics is zo ingesteld dat data enkel anoniem wordt verzameld.

Beveiliging

Uw gegevens worden digitaal opgeslagen onder zorgvuldige veiligheidsprocedures. Enkel bepaalde medewerkers van Kooken b.v. kunnen de gegevens inzien. Verder houden we ook met zorg persoonlijk toezicht op uw gegevens die op papier verwerkt zijn.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft zullen wij enkel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Een verstrekking wordt altijd gedaan in overeenstemming met dit privacy beleid.

Uw rechten

Als u een verzoek heeft tot een correctie of verwijdering van uw gegevens heeft u hier te allen tijde recht op. Met het recht tot inzage kunt u een verzoek indienen om te achterhalen welke gegevens van u gebruikt worden. Met het recht tot correctie heeft u de mogelijkheid om gegevens te verbeteren of aan te vullen. Met het recht tot verzet kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beëindigen.

U kunt als relatie een verzoek indienen die wij vervolgens zullen beoordelen. Binnen vier weken sturen wij een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn. U kunt het verzoek samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs sturen naar onderstaand adres. Dit kopie hebben we nodig zodat u gemachtigd kan worden voor het inzage van uw gegevens.

Contactgegevens

Kooken b.v. Interieurbouw
info@kookenbv.nl
Meemortel 47A
6021AD Budel

Dit privacybeleid is het laatst gewijzigd op 16 juni 2018